dana

TENDENCIE SLOVENSKÉHO MÓDNEHO PRIEMYSLU A DIZAJNU V DRUHEJ DEKÁDE 21. STOR. / 12. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

TENDENCIE SLOVENSKÉHO MÓDNEHO PRIEMYSLU A DIZAJNU V DRUHEJ DEKÁDE 21. STOR. / 12. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

Štúdia vznikla s podporou FPU. TENDENCIE SLOVENSKÉHO MÓDNEHO PRIEMYSLU A DIZAJNU       Po dvadsiatich rokoch bolestného konštatovania, že náš módny priemysel, resp. textilný, odevný a pletiarsky priemysel, ktorý bol tým prvým, čo naštartoval industrializáciu Slovenska v predchádzajúch dekádach, sa vytráca z nášho hodpodárskeho života, dochádza v tejto dekáde k citeľnej zmene. V čase digitalizácie, moderných technológií a etablovania nových postupov v rámci […]

DIGITALIZÁCIA A ZMENY V RÁMCI ŠTRUKTÚRY SPOTREBITEĽOV V DRUHEJ DEKÁDE 21. STOR. / 11. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

DIGITALIZÁCIA A ZMENY V RÁMCI ŠTRUKTÚRY SPOTREBITEĽOV V DRUHEJ DEKÁDE 21. STOR. / 11. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

Štúdia vznikla s podporou FPU. DIGITALIZÁCIA A ZMENA SPOTREBITEĽSKEJ ŠTRUKTÚRY A OČAKÁVANÍ    Najsilnejšou vývojovou tendenciou druhej dekády 21. storočia v rámci módneho priemyslu vo svete bola a je digitálna transformácia vo všetkých zložkách reťazca: tvorba, výroba, distribúcia, šírenie informácií a predaj. Digitálna transformácia priniesla nevyhnutnosť prepracovať  vzťah medzi spotrebiteľmi a módnymi značkami, pretože už neexistujú žiadne štandardné segmenty […]

SLOVENSKÝ MÓDNY PRIEMYSEL A DIZAJN V PRVEJ DEKÁDE 21. STOR. / 10. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

SLOVENSKÝ MÓDNY PRIEMYSEL A DIZAJN V PRVEJ DEKÁDE 21. STOR. / 10. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

Štúdia vznikla s podporou FPU. 10. KAPITOLA SLOVENSKÝ MÓDNY PRIEMYSEL A DIZAJN V PRVEJ DEKÁDE 21. STOROČIA     Dôsledkom privatizácie a reštrukturalizácie predrevolučných štátnych textilných, pletiarskych a odevných podnikov v deväťdesiatych rokov a následné krízové otrasy a recesia vo svete v prvej dekáde nového storočia bolo, že došlo k zániku mnohých našich výrobných kapacít.    Analýza Ministerstva hospodárstva SR uvádzala, že kým […]

KRÍZOVÉ OTRASY, RECESIA A NÁSTUP FAST FASHION V PRVEJ DEKÁDE 21. STOR. / 9. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

KRÍZOVÉ OTRASY, RECESIA A NÁSTUP FAST FASHION V PRVEJ DEKÁDE 21. STOR. / 9. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

Štúdia vznikla s podporou FPU.  9. KAPITOLA KRÍZOVÉ OTRASY, RECESIA A NÁSTUP FAST FASHION    Po vstupe do nového milénia prišlo pre všetkých v módnej branži veľmi bolestivé vytriezvenie. Ceny akcií boli  síce na svojom maxime a rovnako aj situácia na trhu mala pozitívne trendy, čo znamenalo celkove dobrú náladu, no teroristické útoky v septembri 2001 tento optimizmus ukončili. […]

ZMENY NA SLOVENSKEJ MÓDNEJ MAPE V 90-TYCH ROKOCH / 8. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

ZMENY NA SLOVENSKEJ MÓDNEJ MAPE V 90-TYCH ROKOCH / 8. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

Štúdia vznikla s podporou FPU. 8. KAPITOLA ZMENY NA SLOVENSKEJ MÓDNEJ MAPE V 90. ROKOCH     Na úvod je potrebné pripomenúť, že v štúdiách slovenskej proveniencie bol doteraz vývoj módneho priemyslu prezentovaný najmä cez vznik, resp. zánik, znárodňovanie a privatizáciu textilných a odevných firiem. Chýba tu komplexnejší pohľad s akcentom na premeny v rámci tvorby módneho dizajnu, výroby, distribúcie, marketingu, […]

GLOBALIZÁCIA MÓDNEHO PRIEMYSLU A MODERNÁ COUTURE V 90-TYCH ROKOCH / 7. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

GLOBALIZÁCIA MÓDNEHO PRIEMYSLU A MODERNÁ COUTURE V 90-TYCH ROKOCH / 7. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

Štúdia bola podporená FPU. 7. KAPITOLA GLOBALIZÁCIA MÓDNEHO PRIEMYSLU A MODERNÁ COUTURE       Apple prišiel s prvým macintoshom, Microsoft predstavil windows, vo  filme sa objavujú akční hrdinovia a pre televíziu vznikli seriály ako Priatelia, Beverly Hills 902 10, Pobrežná hliadka a neskôr Sex v meste. Koniec dekády bol plný nadšenia z mobilov a internetu. Záplava informácií bola najmä o negatívnych správach. Vojny […]

SLOVENSKÁ REGULOVANÁ MÓDA 1948 – 1989 / 6. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

SLOVENSKÁ REGULOVANÁ MÓDA 1948 – 1989 / 6. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

Štúdia vznikla s podporou FPU. 6. KAPITOLA SLOVENSKÁ  REGULOVANÁ  MÓDA 1948 -1989    Na úvod tejto kapitoly je potrebné pripomenúť, že európsky a svetový vývoj módy v týchto štyroch dekádach naberal na tempe predovšetkým cez ready-to-wear, teda cez priemyselne vyrábanú módu. Vďaka tomu, že do jeho tvorby vstúpili v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch parížski couturieri so svojím kreatívnym poteciálom […]

READY-TO-WEAR A NÁRAST ŠTÝLOV V DRUHEJ POLOVICI 20. STOR. (70-te a 80-te roky) / 5. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

READY-TO-WEAR A NÁRAST ŠTÝLOV V DRUHEJ POLOVICI 20. STOR. (70-te a 80-te roky) / 5. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

Štúdia vznikla s podporou FPU. SEDEMDESIATE ROKY A IMPULZY Z CELÉHO SVETA    Optimizmus šesťdesiatych rokov mal zrazu krídla obťažkané nezamestnanosťou a infláciou. Nositelia trendov, generácia „babyboomers“ definitívne dospela a módny prototyp žena – dievča zo šesťdesiatych rokov vyšiel z módy. Módni návrhári ale aj reklama vedeli, že hrdinkou sedemdesiatych rokov bude mladá matka a pre novú […]

READY-TO-WEAR A NÁRAST ŠTÝLOV V DRUHEJ POLOVICI 20. STOR. ( 50-te a 60-te roky) / 5. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

READY-TO-WEAR A NÁRAST ŠTÝLOV V DRUHEJ POLOVICI 20. STOR. ( 50-te a 60-te roky) / 5. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

Štúdia vznikla s podporou FPU. 5. KAPITOLA READY-TO-WEAR  A  NÁRAST  ŠTÝLOV  V DRUHEJ POLOVICI 20. STOROČIA    Od priemyselnej revolúcie do polovice 20. storočia ready-to-wear produkovala priemyselne vyrábaný funkčný odev bez zjavného vstupu dizajnérov. Po druhej svetovej vojne si producenti ready-to-wear odevov uvedomili, že ak chcú, aby predaj priemyselne vyrábaného odevu napredoval, musia pravidelne ponúkať zmenu […]

ODEVNÝ PRIEMYSEL A MÓDA V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU V PRVEJ POLOVICI 20. STOR. / 4. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

ODEVNÝ PRIEMYSEL A MÓDA V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU V PRVEJ POLOVICI 20. STOR. / 4. kapitola štúdie Módny dizajn – premeny, tendencie, slovenský kontext/

Štúdia vznikla s podporou FPU. 4. KAPITOLA ODEVNÝ PRIEMYSEL A MÓDA V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA    Po tom, čo sa na našom území postupne etabloval textilný priemysel, v prvej polovici 20. storočia sa začal aj proces prechodu od remeselného šitia odevov  k priemyselnej výrobe. Ako píše Zuzana Šidlíková, „…vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že […]

Scroll to Top