Predošlé
Ďalšie

fashion office

Vždy, keď sa podarilo nájsť nový model fungovania módy na základe nových spoločenských, ekonomických, kultúrnych a technologických podmienok a dizajnéri boli vo svojej tvorbe nositeľmi týchto odkazov, vývoj módneho dizajnu zaznamenal novú kvalitu a to tak z hľadiska nových štylistických posunov ako aj z pohľadu dostupnosti módy.

Scroll to Top